Nyhetsbrev – utbildningsdagar m.m.

By 9 maj, 2017Nyheter

Sommarens utbildningsdagar närmar sig

Den 4-6 juni är det dags för utbildningsdagar! Temat är Film som demokratiskt verktyg och vi kommer att befinna oss på Cnema i Norrköping. Flera spännande programpunkter är på gång, såsom filmsamtal, integrationsprojekt och källkritik. Mer information kommer, men lägg datumet på minnet och anmäl dig gärna redan idag!

Ny styrelse

Den nya styrelsen hälsar och tackar för förtroendet att ha blivit valda! Ett av syftena med FOMP är att såväl föreningsmedlemmar som styrelse-medlemmar ska komplettera varan- dra vad gäller kompetens erfarenhet och verksamhet, och det har också varit målet med den nya styrelsen. Vill du läsa mer om våra styrelse- medlemmar och deras specialkompetenser hittar du dem här

Nya verksamhetsmål

För att öka genomslagskraften för film- och mediepedagogikfrågor i samhället, samt kunna dra nytta av varandras kunskaper och nätverk i än högre utsträckning, satsar vi på att öka antalet medlemmar i för- eningen samt att nå aktörer på olika nivåer och inom olika verksamheter med förankring i film- och medie- pedagogik. Det innebär att vi också kommer att satsa mer på kommu- nikation och att ha tydligare mål med våra olika aktiviteter.

Vill du bidra?

Vet du någon som borde bli medlem? Tipsa dem gärna – och tveka inte att höra av dig om du har idéer eller vill bidra!

Med vänlig hälsning
Ordförande
/ Zahra Safaie