2015 års stipendiat

Sedan ett par år delar FOMP ut ett stipendie om 10 000 kr för filmpedagogisk verksamhet. Årets stipendiat är Pierre Wilén som är filmare och filmpedagog inom Gotlands Kulturskola.

Pierre använder stipendiet för att dokumentera ett läsfrämjande filmprojekt inom Gotlands grundskola, årskurs 5.
Projektet ”Bok blir film” beskrivs och presenteras i form av en skriven lärarhandledning med inspelat material som åskåd-liggör hela processen som drivs under sex lektionstillfällen á 2,5 timmar.

Vi ser fram emot att höra om projektet när detta är färdigt.

Pierre Wilén-2015 års stipendiat