Animation

Amerikansk animationshistoria

Posted by | Texter | 3 Comments

Animerade bilder introducerades i film ett decennium efter att George Méliès 1896 demonstrerat att objekt kunde sättas i rörelse genom genom att förändra objekts rörelseriktning eller form bildruta för bildruta….

Read More