Skola

victoria

Långt borta och nära

Posted by | Nyheter | 3 Comments

Föreningen bjuder, i samarbete med Film i Skåne och CPI(Centrum för Pedagogisk Inspiration), in till en förmiddag för att känna mediepedagogiken i Sverige och Europa på pulsen. Plats: Victoria Tid: onsdagen den 13/3 9-12 Vi bjuder…

Read More

Möt en filmare!

Posted by | Nyheter | 3 Comments

Låt dina elever få en fördjupad filmupplevelse genom att möta regissören bakom filmen! FilmCentrum erbjuder filmarbesök till ett flertal av sina svenska kort- och dokumentärfilmer.   Att få reflektera över en…

Read More

Mediepedagogik i Lgr 11

Posted by | Nyheter | 2 Comments

Som ett stöd för hur film och medier kan och ska integreras i skolans olika ämnen har Klas Viklund, Föreningen Film- och Mediepedagogik, gjort en genomgång av formuleringarna kring film…

Read More